Kadra

Kadra


Dyrektor Przedszkola Baśniowa Kraina- mgr Joanna Kąkol:* stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany;

* kwalifikacje:

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie przedmiotu SZTUKA (muzyka i plastyka)- 02.02.2002r.

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Wydział Pedagogiki i Psychologii – studia wyższe magisterskie na kierunku wychowanie muzyczne – 14.06.2000r.

- Państwowa Szkoła Muzyczna St. Podstawowego i Licealnego im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku – tytuł zawodowy – MUZYK- NAUCZYCIEL RYTMIKI – 04.06.1993r.

- Szkoła Muzyczna II stopnia – wydział instrumentalny – tytuł zawodowy – MUZYK- instrumentalista, specjalizacja- w zakresie gry na fortepianie – 20.05.1993r.

- Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – w trakcie realizacji - 22.10.2016r.

- Studia Podyplomowe - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna(w Gdańsku)


Sekretarka:

Pani Barbara Pastwa


Nauczyciele:

mgr Anna Adamczyk:* stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany;

* kwalifikacje:

- Liceum zawodowe: pracownik administracyjno-biurowy;

- Studium nauczycielskie: kierunek Wychowanie Przedszkolne;

- Studia wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym: Pedagogika
Wczesnoszkolna;

- Studia wyższe magisterskie: Pedagogika Ogólna;

- Studia podyplomowe zarządzania i marketingu: Zarządzanie Oświatą.


mgr Joanna Penkowska:* stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany;

* kwalifikacje:

- Studia wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym:zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i przedszkolna;

- Studia wyższe magisterskie: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i
Przedszkolna;

- Studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą.


mgr Aleksandra Rybakowska:

* stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany;

* kwalifikacje:

- Studia wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym: Wczesna Edukacja i
Logopedia

- Studia wyższe magisterskie na kierunku: Psychopedagogika

- Studia I stopnia - Filologia angielska
mgr Joanna Rybakowska:

* stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany;

* kwalifikacje:

- Studia wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym: Wczesna Edukacja i
Logopedia

- Studia wyższe magisterskie na kierunku: Psychopedagogika

- Studia I stopnia - Filologia angielskamgr Magdalena Bosy:


* stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.

* kwalifikacje:

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, kierunek: Wychowanie Fizyczne
Instruktor Odnowy Biologicznej

- Studia Podyplomowe: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

mgr Joanna Konkel:

* stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy;

* kwalifikacje:

- Studia wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym: Zintegrowana Edukacja
Wczesnoszkolna i Przedszkolna;

- Studia wyższe magisterskie na kierunku: pedagogika rewalidacyjna:
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;

- Kurs kwalifikacyjny: nauka języka kaszubskiego.Pani mgr Beata Latocha

* kwalifikacje:

- Zespół Szkół Medycznych im. T. Chałubińskiego w Koszalinie - opiekunka dziecięca

- Studia wyższe zawodowe Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z modułem dod. kształcenie integracyjne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

- Studia wyższe magisterskie: Pedagogika Szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną.

- Studia podyplomowe: Logopedia ogólna z logopedią szkolną – termin ukończenia lipiec 2018.Pani Paulina Brzeska

* kwalifikacje:

- Kurs kwalifikacyjny - opiekunka dziecięca

- Studia wyższe zawodowe wczesnoszkolne i przedszkolne: Pedagogika wczesnoszkolna i Wychowanie przedszkolne

- Studia magisterskie: Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną (w trakcie)

- Studia Podyplomowe: Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia (w trakcie)

Pani mgr Anita Labuda

* kwalifikacje:

- Studia wyższe zawodowe - pedagogika resocjalizacyjna

- Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

- Studia podyplomowe - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Pani mgr Martyna Hinca


* kwalifikacje:

- Studia wyższe licencjackie na kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

- Studia wyższe magisterskie na kierunku: Terapia Pedagogiczna z Coachingiem.

Religia

mgr Bożena Noetzel

* stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany;

* kwalifikacje:

- Medyczne studium zawodowe: Opiekunka Dziecięca;

- Kolegium Teologiczne;

- Studia wyższe magisterskie: Teologia;

- Kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika;

- Studia podyplomowe: Wychowanie Przedszkolne.


Zastępstwo za panią mgr Bożenę Noetzel:

Pani Sylwia Konkol

* kwalifikacje:

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, kierunek Teologia w zakresie nauczania religii - tytuł zawodowy Licencjata (2000)Obsługa:

- Pani Małgorzata Czaja

- Pani Stanisława Dejk

- Pani Dorota Kozłowska

- Pani Bernadeta Kwidzińska

- Pani Monika Labuda

- Pani Alicja Leman

- Pani Aldona Marszałkowska

- Pani Kalina Plichta

- Pani Danuta Wantke
Przedszkolowo.pl logo