Dyrektor Przedszkola Baśniowa Kraina

Dyrektor Przedszkola Baśniowa Kraina- mgr Joanna Kąkol

KWALIFIKACJE:

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ – STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie przedmiotu SZTUKA (muzyka i plastyka)- 02.02.2002r.

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Wydział Pedagogiki i Psychologii – studia wyższe magisterskie na kierunku wychowanie muzyczne – 14.06.2000r.

- Państwowa Szkoła Muzyczna St. Podstawowego i Licealnego im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku – tytuł zawodowy – MUZYK- NAUCZYCIEL RYTMIKI – 04.06.1993r.

- Szkoła Muzyczna II stopnia – wydział instrumentalny – tytuł zawodowy – MUZYK- instrumentalista, specjalizacja- w zakresie gry na fortepianie – 20.05.1993r.

- Kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – 22.10.2016 r.

Podczas wieloletniej pracy otrzymałam liczne nagrody, m.in:

- Nagrodę Burmistrza Kartuz w 2014 r. za propagowanie w szkole życia kulturalnego, poprzez organizację apeli, inscenizacji, koncertów oraz za sukcesy osiągane na różnych szczeblach,

- Wyróżnienie Burmistrza Kartuz „Kartëskô skra” w 2013 r. za różnorodne działania kształtujące wrażliwość muzyczną dzieci i młodzieży, a szczególnie inicjatywę stworzenia dziecięcych zespołów wokalno- tanecznych „Orliki” i „Orły” w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, dających możliwość wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań,

- Nagrodę Burmistrza Kartuz w 2012 r. za zaangażowanie i wysiłek włożony
w promowanie szkoły i naszej Gminy, za udział w różnych konkursach tanecznych
i artystycznych, za aktywność w opracowaniu i publikacji programów autorskich zarówno z zakresu muzyczno – ruchowego jak i programu przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

- Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2011 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

- Nagrody dyrektora szkoły – 2015, 2013, 2011, 2009, 2008,2004 r. itd.

- Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz pomorskiej oświaty - 14.10.2016 r.

Przedszkolowo.pl logo